LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHUYÊN MÔN CHO CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN NAM TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG, TỈNH QUẢNG BÌNH

  • ThS. Trần Thị Kim Thoa, ThS. Mai Thị Thúy - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Bóng chuyền, bài tập, phát triển, thể lực, chuyên môn.

Tóm tắt

Qua khảo sát thực trạng sức mạnh chuyên môn của học viên Câu lạc bộ bóng chuyền nam trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Quảng Bình cho thấy, thể lực chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu tập luyện và thi đấu bóng chuyền. Do đó
việc lựa chọn các bài tập thực sự khoa học, phù hợp với đối tượng qua đó nâng cao thể lực chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu là vấn đề cấp thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15