HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • ThS. Nguyễn Văn Vinh - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Phong cách, học tập, làm theo, viên chức, người lao động, sinh viên.

Tóm tắt

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn được toàn đảng, toàn dân và toàn quân hướng ứng nhiệt tình và thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Tại trường Đại học TDTT Đà
Nẵng bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, viên chức, người lao động và sinh viên trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh còn bộc lộ một số hạn chế cần được nghiên cứu khắc phục.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15