Quay trở lại chi tiết bài viết XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN KARATEDO CHO HỌC VIÊN CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN Tải xuống tải PDF