KHẢO SÁT KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI THAM GIA TẬP LUYỆN HOCKEY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • 1. Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Hồ Ánh Ngân, 2. Nguyễn Thị Thùy Linh - 1. Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM, 2. Trường Đại học Văn Lang
Từ khóa: Khó khăn, Hockey, tham gia, TP.HCM

Tóm tắt

Tại Việt Nam, phong trào tập luyện Hockey (Khúc côn cầu) ngày càng nhận được sự quan tâm yêu thích của xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Mặc dù vậy, phong trào tập luyện Hockey vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Qua kết quả khảo sát cho thấy
người tham gia tập luyện Hockey tại TP. HCM bị tác động bởi 25 yếu tố khó khăn trong 3 nhóm yếu tố: (1) nhóm khó khăn cá nhân, (2) nhóm khó khăn về điều kiện tập luyện và thi đấu; (3) nhóm khó khăn về chi phí. Kết quả của nghiên cứu này sẽ là một cơ sở khoa học hữu ích góp phần trong việc nghiên cứu, quản lý, xây dựng và phát triển phong trào tập luyện Hockey tại khu vực TP. HCM

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29