THỰC TRẠNG CÁC CHỈ SỐ HÌNH THÁI, SINH LÝ CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH VÕ TAEKWONDO KHÓA 53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

  • Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phạm Ngọc Quân - Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Từ khóa: hình thái, sinh lý, teakwondo.

Tóm tắt

Sự biến đổi các chức năng sinh lý để phù hợp với yêu cầu cao của lượng vận động là một chỉ số quan trọng để đánh giá trình độ tập luyện. Trong các môn thể thao nói chung và đặc biệt là môn võ Taekwondo nói riêng, người ta thường
chú ý đến hình thể và các năng khiếu tự nhiên. Đó là những nhân tố cơ bản xác định khả năng vận động, nắm vững các kỹ thuật phức tạp tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu quả trong tập luyện và thi đấu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29