Quay trở lại chi tiết bài viết XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CHO NAM SINH VIÊN HỌC MÔN BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tải xuống tải PDF