XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CHO NAM SINH VIÊN HỌC MÔN BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  • ThS. Trần Văn Trường - Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng
Từ khóa: Trình độ tập luyện; test đánh giá; Trường đại học Bách khoa; Nam sinh viên học môn bóng đá

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao thường quy đã lựa chọn được 7 test để đánh giá trình độ tập luyện cho nam sinh viên học môn Bóng đá Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; Bằng phương pháp toán học thống kê đã xây dựng được bảng tiêu chuẩn cho từng test đánh giá và bảng điểm tổng hợp để phân loại trình độ tập luyện cho nam sinh viên học môn bóng đá.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29