XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐIỀN KINH CỰ LY 400M LỨA TUỔI 13-14 TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VĐV TDTT TP. ĐÀ NẴNG

  • TS. Võ Văn Quyết, ThS. Nguyễn Hùng Cường, ThS. Nguyễn Đức Thiện - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: tiêu chuẩn, đánh giá, sức bền tốc độ, nam vận động viên điền kinh, cự ly 400m, TTHL&ĐTVĐVTDTT Thành phố Đà Nẵng.

Tóm tắt

Bài viết kiểm tra và xây dựng 05 test sư phạm đánh giá sức bền tốc độ (SBTĐ) cho nam vận động viên (VĐV) điền kinh cự ly 400m lứa tuổi 13-14 Trung tâm huấn luyện và đào tạo VĐV thể dục thể thao (TTHL&ĐTVĐVTDTT) Thành
phố Đà Nẵng, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng điểm tổng hợp để đánh giá tố chất SBTĐ cho đối tượng nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29