THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔN VÕ CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn , ThS. Trương Hồng Long , ThS. Trần Duy Linh
Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng, phát triển, bền vững, võ cổ truyền tỉnh Bình Định.

Tóm tắt

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, bài viết đã đánh giá được thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững môn Võ cổ truyền tỉnh Bình Định thông qua các mặt: Trình độ nhân sự Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định, nguồn nhân lực về VĐV Võ cổ truyền, cơ sở vật chất dành cho Võ cổ truyền Bình Định, kinh phí sử dụng cho môn Võ cổ truyền tỉnh Bình Định, thực trạng các Câu lạc bộ, nhu cầu tập luyện của người dân và hoạt động của các lò võ ở tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh Bình Định, song công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho huấn luyện viên chưa được chú trọng, chưa quan tâm tới những nhân tố có
ảnh hưởng và trực tiếp tác động đến thành tích của VĐV (cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ,...), hoạt động tại các lò võ, CLB võ thuật còn mang tính tự phát, không ổn định.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02