NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN SỨC NHANH CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI ỨA TUỔI 11 - 12 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN

  • PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Sức nhanh, phân loại, trình độ tập luyện, phát triển.

Tóm tắt

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong Thể dục Thể thao, kết quả nghiên cứu đã lựa chọn các test đánh giá sức nhanh, xây dựng bảng điểm, bảng phân loại và tiến hành phân loại sức nhanh cho nam vận động Bơi lội lứa tuổi 11 - 12 thành phố Đà Nẵng sau một năm tập luyện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02