Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG XOÁY LÊN THUẬN TAY TRONG THI ĐẤU CHO NAM HỌC VIÊN CÂU LẠC BỘ QUẦN VỢT TRƢỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tải xuống tải PDF