ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG XOÁY LÊN THUẬN TAY TRONG THI ĐẤU CHO NAM HỌC VIÊN CÂU LẠC BỘ QUẦN VỢT TRƢỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • TS. Nguyễn Xuân Hùng - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Lựa chọn, ứng dụng, đánh giá, bài tập, CLB quần vợt trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Tóm tắt

Thông qua tìm hiểu thực trạng hiệu quả sử dụng kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay trong tập luyện và thi đấu của nam học viên câu lạc bộ Quần vợt bài viết sẽ tiến hành lựa chọn một số bài tập khoa học, hợp lý có tác dụng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kỹ thuật học viên câu lạc bộ Quần vợt trường Đại học TDTT Đà Nẵng và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của câu lạc bộ nhà trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02