XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NỮ VĐV HẠY CỰ LY NGẮN TỈNH VĨNH LONG

  • TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, ThS. Nguyễn Thị Yến Nga - Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Hệ thống bài tập, thể lực chuyên môn, chạy cự ly ngắn, VĐV nữ chạy cự ly ngắn, tỉnh Vĩnh Long.

Tóm tắt

Qua 03 bước nghiên cứu định tính và định lượng, bài viết đã lựa chọn được 50 bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên chạy cự ly ngắn tuyển trẻ tỉnh Vĩnh Long.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-02