CHƯƠNG TRÌNH BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MÔ HÌNH LÝ TƯỞNG CHO HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TẠI VIỆT NAM

  • Đoàn Minh Xương, Huỳnh Việt Nam Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Chương trình Bóng đá học đường; giáo dục thể chất; thể thao học đường; giờ học tự chọn; ngoại khóa.

Tóm tắt

Chương trình bóng đá học đường thành phố Hồ Chí Minh trong 07 năm qua góp phần thúc đẩy giáo dục thể chất và phong trào thể thao trường học, đưa môn bóng đá vào trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Bổ sung môn bóng đá vào những giờ học tự chọn và ngoại khóa cùng các môn thể thao khác giúp tăng cường sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực, hình thành thói quen tập luyện TDTT thường xuyên và xây dựng lối sống lành mạnh cho các em học sinh. Phát hiện và bồi duỡng các em có năng khiếu bóng đá vào hệ thống đào tạo vận động viên trẻ của TP. Hồ Chí Minh là những giá trị mà chương trình đã mang lại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05