ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN SANSHOU (TÁN THỦ) TRẺ LỨA TUỔI 13-15, THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ Y SINH

  • TS. Đỗ Thế Hồng
Từ khóa: Thi đấu; thể lực chuyên môn; tập luyện; bài tập; vận động viên trẻ.

Tóm tắt

Thi đấu Wushu-Sanshou là cuộc đọ sức trực tiếp giữa hai người, vì vậy việc phát triển và hoàn thiện tố chất thể lực chuyên môn, đồng thời tăng cường năng lực phối hợp vận động là vấn đề cần giải quyết trong quá trình tập luyện. Thành tích thi đấu phụ thuộc rất nhiều vào trình độ thể lực của VĐV. Để giải quyết vấn đề trên việc xây dựng hệ thống các bài tập phát triển tố chất sức mạnh cho VĐV Sanshou nam lứa tuổi 13-15 đã trở thành điều kiện không thể thiếu được trong quá trình đào tạo VĐV Sanshou trẻ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05