ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN THỂ LỰC CỦA TRỌNG TÀI CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  • TS. Võ Văn Quyết, ThS. Lê Thị Kim Loan
Từ khóa: ứng dụng; đánh giá hiệu quả; chương trình tập luyện; thể lực; trọng tài cấp quốc gia.

Tóm tắt

Trên cơ sở ứng dụng vào thực tiễn về chương trình tập luyện thể lực cho trọng tài bóng đá, đề tài tiến hành đánh giá hiệu quả chương trình tập luyện thể lực cho trọng tài bóng đá cấp Quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ đó nhằm khẳng định chương trình tập luyện là hợp lý và trình độ thể lực của trọng tài được tăng lên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05