ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC SỨC BỀN TỐC ĐỘ CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI 100M TỰ DO 13 - 14 TUỔI TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA BÌNH LONG TỈNH BÌNH PHƯỚC

  • ThS. Đoàn Kim Bình, ThS. Nguyễn Ngọc Thuận, ThS. Trần Vĩnh Hòa
Từ khóa: Vận động viên; bơi lội; sức bền tốc độ; Trung tâm Văn hóa Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Tóm tắt

Qua bốn bước nghiên cứu đảm bảo về tính khoa học và có tính logic, nghiên cứu đã lựa chọn được 8 test có đủ độ tin cậy đánh giá năng lực sức bền tốc độ của nam VĐV bơi 100m tự do 13 -14 tuổi Trung tâm Văn hóa Bình Long tỉnh Bình Phước. Việc ứng dụng đánh giá thực trạng năng lực sức bền tốc độ, kết quả cho thấy thành tích trung bình ở tất cả 8/8 test đều có hệ số biến thiên Cv% < 10% đảm bảo độ đồng nhất và có  < 0,05 nên cũng đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu. Đồng thời qua so sánh với các VĐV bơi quận 9 có cùng độ tuổi thì thành tích kiểm tra của nam VĐV bơi TTVH Bình Long đều có thành tích thấp hơn ở cả 8/8 test.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05