NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG CAO TAY BẰNG HAI TAY CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

  • ThS. Đinh Thị Kim Loan Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Bài tập; kỹ thuật; bóng chuyền; sinh viên; Trường Đại học An Giang.

Tóm tắt

Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, qua đó đã lựa chọn được 4 test chuyền bóng cao tay cơ bản và 15 bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay cho nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học An Giang.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05