LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

  • Ths. Văng Công Danh Trường Đại học An Giang
Từ khóa: bài tập; thể lực chung; sinh viên; trường Đại học An Giang…

Tóm tắt

Qua nghiên cứu, chúng tôi đã lựa chọn được 18 bài tập để ứng dụng nâng cao thể lực chung cho nam sinh viên Trường Đại học An Giang. Việc lựa chọn được các bài tập đúng, chính xác, khoa học sẽ giúp quá trình GDTC thu được kết quả tốt, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo đã đề ra... Qua 3 tháng thực nghiệm cho thấy các bài tập đã được lựa chọn đã phát huy hiệu quả tốt trong việc phát triển thể lực chung cho nam sinh viên Trường Đại học An Giang.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05