NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM HỌC SINH KHỐI 10 TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN - ĐÀ NẴNG

  • TS. Lê Huy Hà, ThS. Nguyễn Thị Kim Anh, ThS. Trần Hữu Thanh Hùng
Từ khóa: Bài tập; thể lực chung; nam học sinh; trung học phổ thông.

Tóm tắt

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày càng chú trọng đến công tác giáo dục thể chất học đường.  Việc ban hành quy định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 18/9/2008 nhằm đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên là bước đi quan trọng trong việc hướng đến một thế hệ học sinh sinh viên đáp ứng được hoạt động thể chất chung cho lực lượng lao động của Việt Nam trong tương lai. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được 9 bài tập để ứng dụng theo đúng phân phối chương trình môn thể dục đã ban hành, và phát triển thể lực cho học sinh khối 10 trường THPT Thái Phiên - Đà Nẵng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-05