ĐÔ THỊ HÓA VÙNG GIÁP RANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – BÌNH DƯƠNG – ĐỒNG NAI: THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC

  • Tôn Nữ Quỳnh Trân
  • Nguyễn Như Khánh
  • Trương Hoàng Trương
Từ khóa: đô thị hóa, thách thứ, thực trạng, vùng đô thị

Tóm tắt

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng tại vùng giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với sự hình thành của các thành phố lớn như Dĩ An, Thuận An và thành phố Thủ Đức. Quá trình này làm cho vùng giáp ranh trở thành một trung tâm kinh tế mới của khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng cũng đem đến những hệ lụy, thách thức cho sự phát triển của vùng. Kết quả phân tích của bài viết cho thấy những vấn đề, thách thức về đô thị hóa liên quan đến việc chuyển đổi việc làm cho người lao động ở khu vực truyền thống và phi chính thức; vấn đề về an ninh – an toàn xã hội; vấn đề kẹt xe giờ cao điểm và chất lượng đường xá; vấn đề không gian xanh và bê tông hóa quá mức; vấn đề ngập và hạ tầng thoát nước. Những vấn đề này xuất hiện trên bình diện vùng, không phải tồn tại ở một địa phương cụ thể nào nên cần có sự hợp tác giữa các chính quyền trong vùng giáp ranh để giải quyết các vấn đề trên.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Bài viết