RIBULOSE-1,5-BISPHOSPHATE CARBOXYLASE/OXYGENASE (RUBISCO): CẤU TRÚC, PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÂY PHÁT SINH LOÀI

  • Hoàng Thành Chí
  • Bùi Thị Kim Lý
Từ khóa: cấu trúc, cây phát sinh loài, phân loại Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase, RuBisCO

Tóm tắt

Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO) là phân tử phổ biến nhất trong thế giới tự nhiên. RuBisCO được biết đến nhiều vì là nhân tố quan trọng trong chu trình Calvin-Benson với khả năng xúc tác cố định CO2. Sự hiện diện của phân tử RuBisCO ở rất nhiều sinh vật với những cấu hình khác nhau cho thấy đây có thể là một trong những phân tử sơ khai ban đầu tồn tại ở sinh vật. Ngoài ra gen mã hóa RuBisCO cũng không tồn tại cố định tại một vị trí mà hiện diện tại nhiều nơi trong tế bào sinh vật như trong gen của lục lạp hay trong bộ gen của sinh vật và do đó cũng cho thấy sự đa dạng về phân bổ của gen này. RuBisCO có thể là một trong những đơn gen tiềm năng có nhiều ứng dụng cho nghiên cứu phát sinh loài.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Bài viết