VẬN DỤNG ĐẶC ĐIỂM VỀ PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO CỦA TỪ PHÁI SINH TRONG TIẾNG ANH ĐỂ CỦNG CỐ NGUỒN TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CẢNH SÁT

  • Lê Hương Hoa
  • Trần Tấn Thành
Từ khóa: từ vựng, từ phái sinh, tiếng Anh chuyên ngành, thuật ngữ nghiệp vụ

Tóm tắt

Từ vựng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ. Theo Wilkins (1972), nếu người học không học ngữ pháp thì họ chỉ có thể truyền đạt được rất ít ý tưởng của mình. Nhưng nếu họ không có vốn từ vựng nhất định, họ hoàn toàn không thể diễn tả được điều gì trong giao tiếp. Như vậy, từ vựng là công cụ giúp người học có thể tiến hành giao tiếp thành công. Ngoài ra, từ vựng là nền tảng để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác như: đọc hiểu, nghe hiểu, nói, viết. Với mong muốn giúp giảng viên và sinh viên khắc phục khó khăn trong quá trình dạy và học tiếng Anh chuyên ngành khi tiếp cận hệ thống các từ và thuật ngữ nghiệp vụ, trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn vận dụng nghiên cứu “Cấu tạo từ phái sinh tiếng Anh xét từ góc độ phương thức cấu tạo” để khảo sát phương thức cấu tạo và ngữ nghĩa của hệ thống từ trong các giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành đang giảng dạy tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Trên cơ sở đó, giảng viên và sinh viên dễ dàng suy đoán, nắm bắt nhanh nhất ngữ nghĩa của hệ thống từ tiếng Anh chuyên ngành. Xa hơn nữa, trên cơ sở khoa học về từ phái sinh, người dạy và người học còn có thể tạo ra lớp từ mới để sử dụng trong quá trình dạy và học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết