THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG STM32

  • Trịnh Quốc Thanh
Từ khóa: IoT, STM32, hệ thống ấp trứng, tự động điều khiển

Tóm tắt

 

Ngày nay khoa học kỹ thuật đã có những phát triển vượt bậc, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng công nghệ IoT. Hiện nay, lò ấp trứng được sử dụng rộng rãi để ấp trứng gia cầm quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, với phương pháp thủ công thì nhiệt độ không được giám sát và điều chỉnh linh hoạt. Nghiên cứu này nhằm thiết kế, thi công hệ thống ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng gia cầm ứng dụng IoT. Hệ thống này sử dụng vi điều khiển hiện đại STM32, có khả năng tự động điều chỉnh và hiển thị nhiệt độ thời gian thực. Đề tài này giúp nâng cao năng suất của lò ấp trứng, giúp ổn định nhiệt độ từ đó đảm bảo tỷ lệ trứng nở cao, giúp tăng năng suất và chất lượng trứng được sản xuất ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết