ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT TRỒNG MỘT SỐ CÂY RAU MÀU CỦA DUNG DỊCH THỦY CANH HỮU CƠ SW95+

  • Phan Hoàng An
  • Trần Ngọc Hùng
Từ khóa: Dịch trùn quế thủy phân, nông nghiệp hữu cơ, thủy canh hồi lưu hữu cơ

Tóm tắt

 

Rau xanh hữu cơ đang là xu hướng canh tác và tiêu dùng trong các đô thị hiện nay. Trùn quế với hàm lượng dinh dưỡng cao được xem là một trong những giải pháp tốt cho nông nghiệp hữu cơ. Sau 12 tháng bảo quản, sản phẩm dung dịch thủy canh hữu cơ SW95+ có hàm lượng đạm tổng số đạt khoảng 82% và các tính chất cảm quan không thay đổi so với ban đầu. Đối với các loại rau trồng trên đất, dung dịch thủy canh SW95+ đem lại hiệu quả cao đối với rau mồng tơi, rau cải và rau muống, năng suất tăng lần lượt 2,58 lần, 2,39 lần và 1,62 lần so với khi không sử dụng. Trên mô hình thủy canh hồi lưu trồng cây cải ngồng và cải xanh, hiệu quả của dung dịch thủy canh hữu cơ không khác biệt so với khi sử dụng dung dịch thủy canh vô cơ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết