CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 – NGHIÊN CỨU BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ PHƯỚC

  • Nguyễn Thị Anh
  • Nguyễn Ngọc Diễm
  • Nguyễn Minh Thư
Từ khóa: đái tháo đường type 2, người bệnh

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 97 người bệnh tại Khoa Khám bệnh và Khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước tháng 3 năm 2018. Kết quả cho thấy người bệnh đái tháo đường mắc bệnh dưới 5 năm25,6% chất lượng cuộc sống cao, 74,4% chất lượng cuộc sống trung bình; người mắc bệnh từ 5<10 năm có chất lượng cuộc sống cao là 12% và chất lượng cuộc sống trung bình88%; người mắc bệnh từ  10-15 năm có chất lượng cuộc sống cao 5,9% và 94,1% chất lượng cuộc sống trung bình; 100% người mắc bệnh >15 năm có chất lượng cuộc sống trung bình. Các yếu tố: tuổi tác (p=0.033), thời gian mắc bệnh (p=0.033) có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng cuộc sống người bệnh giảm khi thời gian mắc bệnh càng tăng và các yếu tố tuổi tác và thời gian mắc bệnh có tác động lên chất lượng cuộc sống của người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết