Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA CATECHIN CHIẾT XUẤT TỪ LÁ TRÀ XANH Tải xuống tải PDF