NGHIÊN CỨU KHUNG TIÊU CHUẨN NHÀ Ở SINH THÁI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

  • Nguyễn Thị Xuân Hạnh
  • Bùi Phạm Phương Thanh
Từ khóa: khu đô thị sinh thái, nhà ở sinh thái, tiêu chí, khung tiêu chuẩn

Tóm tắt

Dựa trên những nguyên tắc cơ bản, những tiêu chí đã được xây dựng áp dụng cho khu đô thị sinh thái ở các thành phố lớn trên thế giới, cũng như các thành phố ở Việt Nam, cùng với việc khảo sát điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên và năng lượng tái chế ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tác giả bước đầu đã đưa ra được một số tiêu chuẩn chung cho “nhà ở sinh thái” tại khu vực này, bằng việc tích hợp các nguyên tắc, tiêu chí đã áp dụng xây dựng khu đô thị sinh thái trên thế giới, các khu vực có điều kiện tự nhiên tương tự ở Việt Nam, và những đặc trưng riêng của thành phố Thủ Dầu Một, để đưa ra một số tiêu chuẩn phù hợp nhất cho thành phố này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết