ỨNG DỤNG IoT GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG ĐIỆN

  • Nguyễn Bá Thành
Từ khóa: PZEM-004T; Energy Monitoring; IoT, Blynk

Tóm tắt

Năng lượng và môi trường là những yếu tố chính quyết định phát triển bền vững kinh tế quốc dân. Tiết kiệm năng lượng là một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững. Để thực hành tiết kiệm, quản lý năng lượng hiệu quả cần một hệ thống giám sát, thu thập thông số năng lượng chính xác, thời gian thực. Bài báo này trình bày về thiết kế, thi công hệ thống giám sát năng lượng thông qua IoT dựa vào module đo điện đa năng PZEM-004T. Hệ thống giám sát các thông số dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất và gửi lên mạng internet qua ứng dụng Blynk. Người quản lý có thể truy cập dữ liệu ở bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu thông qua các thiết bị laptop, tablet, hoặc smartphone được kết nối internet. Dữ liệu thu thập được có thể sử dụng cho các ứng dụng khác như tính tiền điện, smart grid và nhà thông minh. Nghiên cứu này góp phần ứng dụng IoT vào cuộc sống và hỗ trợ các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các hộ tiêu thụ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết