TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG QUAN ÂM NAM HẢI Ở CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN VEN BIỂN TÂY NAM BỘ

  • Dương Hoàng Lộc
Từ khóa: Quan Âm Nam Hải, niềm tin, nghi lễ, ngư dân, Tây Nam Bộ

Tóm tắt

Bài viết trình bày niềm tin và thực hành nghi lễ liên quan đến tín ngưỡng Quan Âm Nam Hải ở cộng đồng ngư dân ven biển Tây Nam Bộ qua hai trường hợp nghiên cứu ở xã An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong quan niệm của ngư dân, Bồ Tát phù hộ cho họ ra khơi thuận lợi, bảo toàn tính mạng và nghề cá sung túc, thịnh vượng. Những thực hành nghi lễ liên quan đến Quan Âm Nam Hải cho thấy tính đa dạng trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của ngư dân địa phương. Tín ngưỡng Quan Âm Nam Hải  ngày càng được ngư dân địa phương sùng kính. Điều đó cho thấy, tín ngưỡng này tiếp tục gắn bó với đời sống tinh thần của ngư dân ven biển Tây Nam Bộ. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết