NHẬN DIỆN “NIỀM TIN” TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VEN BIỂN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TRONG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

  • Sơn Thanh Tùng
  • Nguyễn Hoàng Mỹ Lan
  • Nguyễn Hải Nguyên
  • Đặng Nguyễn Thiên Hương
  • Phan Đình Bích Vân
  • Ngô Thị Thu Trang
  • Bùi Thị Minh Hà
Từ khóa: niềm tin, cộng đồng, ứng phó thiên tai

Tóm tắt

Niềm tin, một thành tố quan trọng của vốn xã hội, là một chủ đề đang được quan tâm nghiên cứu trong những thập niên gần đây, đặc biệt trong ứng phó với thiên tai. Bài viết này sẽ trình bày kết quả nhận diện “niềm tin” trong ứng phó thiên tai tại các cộng đồng dân cư ven biển khu vực Nam Trung Bộ. “Niềm tin” trong bài viết này được nhận diện thông qua các tiêu chí như “tầm quan trọng của niềm tin”, “niềm tin vào cộng đồng”, “niềm tin vào các tổ chức”, và “mức độ niềm tin vào sự giúp đỡ khi gặp thiên tai”. Các tiêu chí này được đo lường định lượng và định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân đánh giá cao tầm quan trọng của niềm tin, đặt niềm tin vào cộng đồng, trông cậy vào các mối quan hệ gia đình, họ hàng và hàng xóm khi gặp thiên tai. Đối với các tổ chức, người dân đặt niềm tin nhiều vào các Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và Hội Nông dân. Khi gặp thiên tai, bên cạnh các hội này, người dân còn đặt niềm tin vào chính quyền, Đoàn Thanh Niên và Hội Chữ Thập đỏ. Ngoài ra, người dân trong các địa bàn nghiên cứu còn có niềm tin các tổ chức tôn giáo, các hội gia tộc, hội đồng hương và và các nhóm nghề nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-25
Chuyên mục
Bài viết