NHỮNG GÓC KHUẤT TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI ĐẤT NƯỚC QUA SÁNG TÁC CỦA CÁC NHÀ VĂN TRẺ ĐÔNG NAM BỘ

  • Trà Phan Thị
Từ khóa: Đông Nam Bộ, hiện đại hóa, văn học

Tóm tắt

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang trở thành làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các quốc gia, lên mọi mặt của đời sống xã hội. Đông Nam Bộ là nơi tập trung nhiều đô thị kết nối giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Tốc độ phát triển công nghiệp ở vùng đất này rất mạnh. Đông Nam Bộ còn là nơi sản sinh ra những con người tài giỏi cũng như các văn sĩ có nhiều sáng tác hay. Bài viết này lấy suy tư về đời của thế hệ nhà văn trẻ đặc biệt là Trần Thu Hằng, Nguyễn Thu Phương, Trần Đức Tiến, Khôi Vũ như một dẫn chứng để triển khai các hệ lụy do vấn đề hiện đại hóa, toàn cầu hóa mang đến. Từ việc khảo sát tác phẩm, bài viết tiến hành phân tích kết hợp với so sánh, tổng hợp để làm rõ những hệ lụy của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động đến cuộc sống con người. Qua tác phẩm, nhà văn đã cho thấy có rất nhiều chuyển biến về hệ giá trị, nhiều vấn đề được và mất trong quá trình hiện đại hóa đất nước. Những phân tích này hy vọng sẽ góp thêm một tiếng nói trong việc tìm hiểu các nhà văn trẻ Đông Nam Bộ cũng như nhìn nhận lại về tính hiện đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-27
Chuyên mục
Bài viết