Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ CỤM CHỒI LAN KIM TUYẾN NUÔI CẤY IN VITRO Tải xuống tải PDF