ỨNG DỤNG STATCOM ĐỂ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN

  • Du Hà Văn
Từ khóa: bù công suất phản kháng, điều chỉnh điện áp,

Tóm tắt

Bài báo này đề xuất một phương pháp điều chỉnh điện áp và bù công suất phản kháng cho hệ thống điện 500kV gồm có ba nút. Phương pháp này sử dụng một bộ bù STATCOM 48 xung xây dựng dựa vào bộ chuyển đổi nguồn áp VSC 6-xung, các bộ biến đổi nguồn áp VSC 6-xung liên kết với bốn máy biến áp dịch pha để khử được sóng hài ngõ ra đến mức thấp nhất. Trình tự các bước thiết kế của bộ điều khiển STATCOM được trình bày cùng với các mô phỏng ứng dụng của nó vào hệ thống điện. Kết quả mô phỏng ở các chế độ bình thường và sự cố cho thấy sự đáp ứng hiệu quả của nó đối với phương pháp đã đề xuất.  

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết