ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ BẰNG THUẬT TOÁN PWM VỚI PLC S7 1200 VÀ BIẾN TẦN ATV310

  • Trà Nguyễn Phương
  • Đoàn Nguyễn Thành
Từ khóa: hệ thống tự động, thuật toán điều khiển

Tóm tắt

Trong lĩnh vực tự động hóa, các dây chuyền sản xuất đòi hỏi việc thay đổi tốc độ một cách liên tục, linh hoạt, chính xác và hiệu quả. Bất kỳ sự thay đổi tốc độ không mong muốn nào sẽ gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế do quá trình sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm lỗi. Do đó, điều khiển tốc độ động cơ là nhiệm vụ sống còn của các nhà máy. Nghiên cứu này nhằm thiết kế một hệ thống điều khiển tốc độ động cơ sử dụng kết hợp giữa các thiết bị gồm bộ điều khiển Logic có thể lập trình được (PLC) và biến tần (Drive) thông qua tín hiệu analog của PLC. Bài báo sử dụng thuật toán điều chế độ rộng xung (PWM) trong PLC S7 1200 để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha một cách linh hoạt. Tốc độ của động cơ được điều chỉnh bằng cách nhập lần lượt các giá trị phần trăm của độ rộng xung trên màn hình giám sát (HMI). Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ được thực hiện một cách linh hoạt, chính xác và hiệu quả. Ngoài ra hệ thống còn có khả năng điều khiển đảo chiều động cơ, thu thập thông số về tốc độ, tần số, hiển thị kết quả và điều khiển giám sát trên màn hình giao diện HMI. Nghiên cứu này cung cấp một giải pháp tối ưu cho cho điều khiển tốc độ động cơ, giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống tự động hóa trong sản xuất, phục vụ hiệu quả cho quá trình sản xuất cũng như trong công tác đào tạo của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết