NGHI THỨC TU TRƯỚC LỬA TRONG TANG LỄ CỦA NGƯỜI KHMER Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Lùng Danh
Từ khóa: báo hiếu, lễ gọi hồn, lễ buộc chỉ tay, tạo phước báu, tu trước lửa

Tóm tắt

Tu trước lửa (បួសមុខភើ្លង) là một nghi thức quan trọng trong tang lễ của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa người sống báo hiếu với người chết mà còn  tạo động lực cho người sống tạo quả phước cho người quá cố khi về cõi vô minh được tái sinh vào thế giới tốt đẹp. Nguồn tư liệu của bài viết được thu thập từ các cuộc điền dã dân tộc học tại Kiên Giang, Trà Vinh vào các năm 2017, 2018 và đầu năm 2019 bao gồm quan sát tham dự các đám tang, phỏng vấn sâu những chức sắc tôn giáo trực tiếp thực hiện nghi thức, những người từng thực hiện nghi thức này, người thụ lễ. Bài viết trình bày diễn trình và ý nghĩa của nghi thức tu trước lửa qua đó khái quát thế giới quan và nhân sinh quan của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long.  

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-07
Chuyên mục
Bài viết