NGHỆ THUẬT ĐỐI NGOẠI HỒ CHÍ MINH - TỪ GÓC NHÌN LỊCH SỬ

  • Phạm Ngọc Trâm

Tóm tắt

Nghệ thuật đối ngoại Hồ Chí Minh là sự phát triển từ truyền thống đến hiện đại được đúc kết từ tinh hoa nghệ thuật đối ngoại của Việt Nam, trong đó nét nổi bật là phương châm coi trọng hòa hiếu, hòa bình, đề cao văn hóa đối thoại trong quan hệ với các nước, kể cả với kẻ thù xâm lược. Bài viết đã phản ánh hai nội dung: nghệ thuật đối ngoại Việt Nam và nghệ thuật đối ngoại Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung phân tích nghệ thuật đánh giá xu thế phát triển của thời đại, nghệ thuật “thêm bầu bạn bớt kẻ thù” vận dụng sách lược mềm dẻo, linh hoạt để giành thắng lợi từng bước trong ngoại giao...  Ngày nay trong bối cảnh Việt Nam đang đổi mới và hội nhập, nghệ thuật đối ngoại Hồ Chí Minh là một chủ đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-12-19
Chuyên mục
Bài viết