Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ưng thư tuyến tụy của lá cây bồng bồng

  • Nguyễn Hữu Duy Khang
  • Nguyễn Trung Nhân

Tóm tắt

Từ cao methanol bộ phận lá của cây bồng bồng (Calotropis gigantea), 12 hợp chất đã được phân lập gồm 3 chất mới: 9′-methoxypinoresinol (1), calofurfuralside A (2), calofurfuralside B (3) và 9 hợp chất đã biết (4-12): 2-methylpyridin-3-ol (4), 5-hydroxymethyl-2-furfuraldehyde (5), (+)-syringaresinol (6), (+)-pinoresinol (7), (+)-pinoresinol-4-O-(6’’-O-vanilloyl)-β-D-glucopyra-noside (8), isoliquiritigenin (9), 14α-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione (10), pregna-4,6-dien-3,20-dione (11), calotropone (12). Cấu trúc của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ NMR và khối phổ MS. Trong đó, 2 hợp chất (1) (9) thể hiện hoạt tính gây độc mạnh dòng tế bào ung thư tụy PANC-1 với IC50 lần lượt là of  3.7 and 3.3 μM, mạnh hơn so với chứng dương Gemcitiabine (IC50, 5.4 µM).

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết