Phân tích và đánh giá hàm lượng sắt trong một số loại rau đang lưu hành ở thành phố Thủ Dầu Một

  • Huỳnh Thị Thanh Thùy
  • Lê Thị Huỳnh Như

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả xác định hàm lượng sắt trong 72 mẫu rau bao gồm rau muống (tên khoa học: ipomoea aquatica), rau bina (spinacia oleracea), rau cải ngọt (brassica integrifolia), rau dền đỏ (maranthus tricolor) (18 mẫu mỗi loại) lấy từ chợ Thủ Dầu Một (24 mẫu), chợ Phú Hòa (24 mẫu) và chợ Phú Mỹ (24 mẫu) thành phố Thủ Dầu Một năm 2017. Sắt được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử với thuốc thử 1,10-phenanthrolin, bước sóng đo 510 nm. Kết quả cho thấy hàm lượng sắt trong các mẫu rau khá nhiều và khác nhau về địa điểm, thời gian lấy mẫu.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết