Chế tạo chitosan khối lượng phân tử thấp bằng H2O2 và khảo sát khả năng cải thiện tỷ lệ sống của mô lan hồ điệp

  • Đặng Xuân Dự
  • Phan Tứ Quý
  • Đinh Thị Thanh Thúy
  • Đặng Thị Ngọc Thanh
  • Lê Văn Trung Hiếu

Tóm tắt

Chitosan khối lượng phân tử thấp đã được chế tạo hiệu quả bằng phương pháp cắt mạch đồng thể và dị thể bằng dung dịch H2O2. Độ deacetyl (DDA) của chitosan được xác định bằng phương pháp phổ hồng ngoại (IR). Khối lượng phân tử chitosan được xác định bằng phương pháp sắc kí gel thấm qua (GPC). Kết quả cho thấy chitosan khối lượng phân tử khoảng 40 kDa và DDA khoảng 88% đã được chế tạo hiệu quả bằng dung dịch H2O2 ở nồng độ khá thấp, khoảng 2%. Chitosan thu được thể hiện hoạt tính kháng khuẩn kháng nấm tốt trong quá trình khử trùng mẫu đối với nuôi cấy mô lan Hồ điệp (Phalaenopsis aphrodite).

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết