Nghiên cứu vật liệu compsite có cấu trúc sandwich ứng dụng trong xây dựng

  • Nguyễn Thúc Bội Huyên

Tóm tắt

Vật liệu composite nền nhựa nhiệt rắn được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực giao thông công chánh và hàng không – vũ trụ. Vài thập niên gần đây, vật liệu composite nhựa gỗ (WPC) đã phát triển mạnh mẽ trong ngành xây dựng như ván lát sàn, trần nhà, sân vườn. Vì vậy, bài này sẽ nghiên cứu chế tạo vật liệu composite có cấu trúc sandwich trên cơ sở tận dụng các nguồn phế phẩm trong nông nghiệp và sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Hiệu quả của việc chế tạo vật liệu này là rút ngắn chu kỳ sản phẩm, giảm thiểu khuyết tật trong gia công đồng thời sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-11-22
Chuyên mục
Bài viết