Quay trở lại chi tiết bài viết Tìm hiểu thêm về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quế Lâm qua các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc Tải xuống tải PDF