Quay trở lại chi tiết bài viết Ghép thận tự thân cho bệnh nhân tổn thương mất đoạn niệu quản: báo cáo 2 trường hợp lâm sàng ở Bệnh Viện Trung Ương Huế Tải xuống tải PDF