Quay trở lại chi tiết bài viết Thải ghép gan cấp điều trị thành công theo phác đồ hỗn hợp giữa thải ghép qua trung gian kháng thế và qua trung gian tế bào T Tải xuống tải PDF