BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Dương Trần Bình*; Đỗ Thị Thùy Linh**
Từ khóa: Measures, development contingent of teachers, primary school, Go Vap district

Tóm tắt

ABSTRACT

The study was carried out to examine the current situation of teacher development in primary schools in
Go Vap District, Ho Chi Minh City. Finally, some solutions on teacher development primary schools in Go
Vap District, Ho Chi Minh City were also made in the study.
Keywords: Measures, development contingent of teachers, primary school, Go Vap district

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-26
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG