HÀM GIẢ ĐẢO VÀ LẬP TRÌNH PYTHON GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ MÔ HÌNH INPUT-OUTPUT CỦA LEONTIEF

  • Lộc Nguyễn Văn
Từ khóa: hàm giả đảo; hệ phương trình tuyến tính; mô hình Input-Output

Tóm tắt

Hệ phương trình tuyến tính tổng quát không tồn tại ma trận nghịch đảo để giải, đây là một khó khăn. Bài viết trình bày phương pháp sử dụng hàm giả đảo và lập trình Python để giải quyết khó khăn này và giải mô hình Input-Output của Leontief

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM