SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT PHÂN BÓN

  • Tâm Trần Minh
Từ khóa: phân bón hóa học; phân bón vi sinh; công nghệ vi sinh; sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tóm tắt

Hiện tại trong sản xuất nông nghiệp còn sử dụng khá nhiều phân bón hóa học không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Việc thay thế dần các loại phân bón hóa học bằng các loại phân bón vi sinh đã tạo nên một số hiệu quả tốt về năng suất và chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Bằng công nghệ vi sinh, đã sản xuất ra nhiều loại phân bón khác nhau đang được những người nông dân sử dụng rất hiệu quả. Bài viết dưới đây nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức tối thiểu về phân bón vi sinh vật, phân loại phân bón vi sinh đang có trên thị trường và tác dụng của chúng đối với nông nghiệp

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
CÔNG NGHỆ SINH HỌC