THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KỶ LUẬT CỦA GIÁO VIÊN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Toàn hồ Sỹ
Từ khóa: kỷ luật tích cực; kỷ luật trách phạt; quản lý học sinh

Tóm tắt

Bài viết trình bày thực trạng quản lý học sinh bằng phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực và hình thức kỷ luật trách phạt của giáo viên ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại các trường phổ thông được khảo sát vẫn có hai hình thức kỷ luật này tồn tại song song nhưng mức độ áp dụng giữa hai hình thức có sự khác biệt rõ rệt, hình thức kỷ luật trách phạt vẫn được giáo viên áp dụng thường xuyên trong khi đó rất ít giáo viên áp dụng hình thức kỷ luật tích cực trong quản lý học sinh. Từ việc khảo sát thực trạng về việc sử dụng các phương pháp giáo dục kỷ luật, chúng tôi đề ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh của giáo viên tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
KHOA HỌC - GIÁO DỤC