CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG ẨM THỰC NƯỚC NGOÀI CỦA THỰC KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Chương Nguyễn Đắc Anh
Từ khóa: hành vi tiêu dùng ẩm thực; ẩm thực nước ngoài; các yếu tố ảnh hưởng

Tóm tắt

Ẩm thực là một ngành kinh doanh đặc thù và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan từ môi trường văn hóa, chính trị, xã hội và đặc tính cá nhân của người tiêu dùng. Thời gian gần đây, thực khách Việt Nam, đặc biệt là thực khách tại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng thưởng thức ẩm thực của các nước khác đang du nhập vào Việt Nam. Trong quá trình lựa chọn ẩm thực, người tiêu dùng có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau để ra quyết định. Việc nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng ẩm thực nước ngoài của thực khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
KHOA HỌC KINH TẾ VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP