CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN ITALIA - NỀN TẢNG LÝ LUẬN CỦA TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ MACHIAVELLI

  • Thịnh Võ Châu
Từ khóa: Chủ nghĩa nhân văn; Phục hưng; triết học chính trị; Machiavelli

Tóm tắt

Chủ nghĩa nhân văn là đặc trưng nổi bật nhất của thời Phục hưng ở phương Tây. Chủ nghĩa nhân văn ảnh hưởng hầu hết các lĩnh vực từ kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn học, nghệ thuật đến triết học chính trị. Có thể nói, không thể tách rời chủ nghĩa nhân văn với các lĩnh vực văn hóa tinh thần trong thời kỳ Phục hưng. Hầu hết các nghệ sỹ lớn và các nhà tư tưởng thời Phục hưng ở Italia đều là những nhà nhân văn. Niccolò Machiavelli – nhà triết học chính trị Italia hàng đầu thời Phục hưng – cũng là một trong những nhà nhân văn tiêu biểu. Tư tưởng triết học chính trị của ông thấm đượm tinh thần của chủ nghĩa nhân văn Phục hưng. Bài viết phân tích và chứng minh chủ nghĩa nhân văn Italia là một trong những nền tảng lý luận của triết học chính trị Machiavelli

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-22
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI